Parafia Św. Józefa Robotnika

w Popowie

Parafia

 

Parafię erygował biskup Zdzisław Goliński 4.03.1957 r. wydzielając jej terytorium z parafii w Wąsoszu, Dankowie i niewielkiej części z Miedźna. Działania zmierzające do ustanowienia w Popowie samodzielnego duszpasterstwa zostały podjęte już przez biskupa Teodora Kubinę, który utworzył tu 7.03.1941 r. wikarię wieczystą parafii Wąsosz z osobnym duszpasterzem. Od 1945 r. obsługiwana ona była znów przez proboszcza macierzystej parafii. W 1955 r. biskup Zdzisław Goliński zadecydował o powstaniu w Popowie tzw. ekspozytury obsługiwanej przez własnego kapłana. Pierwotna kaplica była tu wybudowana w latach 1642-1668, a poświęcona w 1789 r. p.w. Zaślubin NMP, przez biskupa Ignacego Kozierowskiego. W 1858 r. wybudowano w innym miejscu nową kaplicę p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP, w której od 1880 r. sprawowano Mszę św. Na przełomie 1938/39 r. kaplicę tę rozbudował ks. Wincenty Spirra, a w 1953 r. powiększył o murowaną zakrystię i drewnianą kruchtę ks. Zdzisław Musialik. Budowę obecnego kościoła parafialnego prowadzono staraniem ks. Stanisława Bierońskiego począwszy od 1979 r. Uroczystego poświęcenia kościoła (konsekracji) dokonał biskup Stanisław Nowak 23.08.1987 r. Ks. Edward Bojarski ukończył dolną kondygnację świątyni z kaplicą pogrzebową i salami katechetycznymi. Obiekt ten poświęcił 2.06.1990 r. czwarty biskup częstochowski. Natomiast plebania była stawiana w latach 1958-59. W ostatniej dekadzie do ważniejszych prac przeprowadzonych w kościele można zaliczyć: malowanie wnętrza górnego kościoła, odnowienie ołtarza głównego, doprowadzenie wody, instalacja ogrzewania, wymiana okien (także w dolnej świątyni), sprawienie 14 witraży ze scenami Drogi Krzyżowej.

 

Opracował: Ks. dr hab. Paweł Wolnicki