Parafia Św. Józefa Robotnika

w Popowie

 

Szczęść Boże !

Witamy na stronie internetowej Parafii Św. Józefa Robotnika w Popowie

 

Święty Józefie, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy rozumieli i w pełni przeżywali sens naszej pracy, abyśmy przez nią przybliżali się do Boga - Stwórcy i Odkupiciela - i uczestniczyli w Jego zbawczych zamierzeniach w stosunku do człowieka i świata. Zapal nas gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków i naucz nas uczciwości i rzetelności w pracy.

 

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska “Redemptoris custos”, 22

 

Najnowsze aktualności

 

Dzisiejsza niedziela

Czytaj więcej

Zatrzymaj Aborcję 2017-09-16

 

 

W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszej parafii zbiórka podpisów w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej “Zatrzymaj Aborcję”. Ponieważ ustawa regulująca przepisy zbiórki wymaga złożenia własnoręcznego podpisu wraz z numerem ewidencyjnym PESEL, prosimy parafian o przyniesienie dowodów osobistych lub innych dokumentów, z których będzie można spisać wymagane dane. Więcej informacji na stronie internetowej zatrzymajaborcje.pl

 

Czytaj więcej

Boże Ciało 2017-06-15

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, bo taka jest obecnie nazwa Bożego Ciała, została wprowadzona przez biskupa Roberta w 1246 roku w diecezji Liége w dzisiejszej Belgii.  W Polsce wprowadził tę uroczystość w 1320 r. w diecezji krakowskiej biskup Nanker.

Czytaj więcej

W niedzielę 4 czerwca o godz 11.30 dokonamy poświęcenia tablicy pamiątkowej byłych proboszczy tej parafii : śp STANISŁAWA BIEROŃSKIEGO i śp EDWARDA BOJARSKIEGO

Czytaj więcej

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

Nekrologi

 

Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych ...

 

 

AKTUALNE NEKROLOGI

 


Panie, przyjmij łaskawie modlitę zanoszoną za dusze sług i służebnic Twoich. 

Bierzmowanie

  Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,

 On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

                                                                       J14, 26

 

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH