Parafia Św. Józefa Robotnika

w Popowie

Aktualności

 

 

  1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.
Czytaj więcej

Post a nie dieta 2018-02-16

I Niedziela Wielkiego Postu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Czytaj więcej

Wielki Post 2018-02-15

 

 

   Nabożeństwo drogi krzyżowej  w piątek o godz.16:30

  a gorzkie żale w niedzielę o godz. 15:00.

Czytaj więcej

 

                                                                            

 W I Niedzielę Adwentu, 3 grudnia 2017 roku, po raz dwudziesty czwarty rozpocznie się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, które w tym roku jest realizowane pod hasłem "Miłosierdzie   jest jedno".

Tradycyjnie symbolem akcji jest świeca, która znajdzie swoje miejsce na wigilijnym stole. Jej płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, a także leczenie i rehabilitację, pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.  

              Świece można nabyć w naszym kościele w zakrystii.

Czytaj więcej

Zatrzymaj Aborcję 2017-09-16

 

 

W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszej parafii zbiórka podpisów w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej “Zatrzymaj Aborcję”. Ponieważ ustawa regulująca przepisy zbiórki wymaga złożenia własnoręcznego podpisu wraz z numerem ewidencyjnym PESEL, prosimy parafian o przyniesienie dowodów osobistych lub innych dokumentów, z których będzie można spisać wymagane dane. Więcej informacji na stronie internetowej zatrzymajaborcje.pl

 

Czytaj więcej

Boże Ciało 2017-06-15

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, bo taka jest obecnie nazwa Bożego Ciała, została wprowadzona przez biskupa Roberta w 1246 roku w diecezji Liége w dzisiejszej Belgii.  W Polsce wprowadził tę uroczystość w 1320 r. w diecezji krakowskiej biskup Nanker.

Czytaj więcej

W niedzielę 4 czerwca o godz 11.30 dokonamy poświęcenia tablicy pamiątkowej byłych proboszczy tej parafii : śp STANISŁAWA BIEROŃSKIEGO i śp EDWARDA BOJARSKIEGO

Czytaj więcej

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Światła

 

  • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
  • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
  • Ustanowienie Eucharystii

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

Nekrologi

 

Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych ...

 

 

AKTUALNE NEKROLOGI

 


Panie, przyjmij łaskawie modlitę zanoszoną za dusze sług i służebnic Twoich. 

Bierzmowanie

  Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu,

 On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

                                                                       J14, 26

 

KATECHIZM DLA BIERZMOWANYCH