Parafia Św. Józefa Robotnika

w Popowie

Niedziela Zmartwychwstania, 1 IV 2018 – komentarz do Ewangelii 2018-03-31

Niektórzy ludzie na pytanie o zmartwychwstanie odpowiadają, że to jest wytwór wyobraźni przyjaciół Jezusa, tej pierwszej gminy chrześcijańskiej. Taki mit założycielski. I może jeszcze chodzą do kościoła, ale tak naprawdę wiara nie ma przełożenia na życie. Nie widzą sensu w tej perspektywie, że nie umrą, ale przejdą przez śmierć i zmartwychwstaną. Natomiast drugie podejście do tajemnicy zmartwychwstania to jest przyjąć to wszystko, co Chrystus mówi, i popatrzeć na Boga Jego własnymi oczami. Realizować to, co On nam proponuje w Ewangelii. Jeżeli ja rzeczywiście zrobię to, co Chrystus mi powie, to On również obdarzy mnie głęboką wiarą w Zmartwychwstanie. Lecz dopóki na to wszystko patrzę z zewnątrz, jako obserwator, dopóki siedzę przy kawie i rozważam tylko różnego rodzaju dylematy moralne, to nigdy nie dotknę tajemnicy Zmartwychwstania i ono nie zacznie działać w moim życiu.

Bardzo często nasze dylematy moralne są skierowane niejako przeciwko Ewangelii, tak jakbyśmy się powstrzymywali przed ich realizacją. Jezus mówi: Zrób to, co Ja ci mówię w słowie Bożym, postaraj się przynajmniej przestrzegać tych przykazań, wejdź w ducha Ewangelii, a wtedy zobaczysz, co to znaczy zmartwychwstać tu i teraz. Bo jeżeli nasze zmartwychwstanie nie zacznie się tutaj, to pewnie też nie zacznie się po naszej śmierci.

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Chwalebne

 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Zesłanie Ducha Świętego.

Wniebowzięcie Maryi.

Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

 

Nekrologi

 

Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych ...

 

 

AKTUALNE NEKROLOGI

 


Panie, przyjmij łaskawie modlitę zanoszoną za dusze sług i służebnic Twoich. 

Pielgrzymka do Medjugorie

  zobacz program