Parafia Św. Józefa Robotnika

w Popowie

Niedziela Zmartwychwstania, 1 IV 2018 – komentarz do Ewangelii 2018-03-31

Niektórzy ludzie na pytanie o zmartwychwstanie odpowiadają, że to jest wytwór wyobraźni przyjaciół Jezusa, tej pierwszej gminy chrześcijańskiej. Taki mit założycielski. I może jeszcze chodzą do kościoła, ale tak naprawdę wiara nie ma przełożenia na życie. Nie widzą sensu w tej perspektywie, że nie umrą, ale przejdą przez śmierć i zmartwychwstaną. Natomiast drugie podejście do tajemnicy zmartwychwstania to jest przyjąć to wszystko, co Chrystus mówi, i popatrzeć na Boga Jego własnymi oczami. Realizować to, co On nam proponuje w Ewangelii. Jeżeli ja rzeczywiście zrobię to, co Chrystus mi powie, to On również obdarzy mnie głęboką wiarą w Zmartwychwstanie. Lecz dopóki na to wszystko patrzę z zewnątrz, jako obserwator, dopóki siedzę przy kawie i rozważam tylko różnego rodzaju dylematy moralne, to nigdy nie dotknę tajemnicy Zmartwychwstania i ono nie zacznie działać w moim życiu.

Bardzo często nasze dylematy moralne są skierowane niejako przeciwko Ewangelii, tak jakbyśmy się powstrzymywali przed ich realizacją. Jezus mówi: Zrób to, co Ja ci mówię w słowie Bożym, postaraj się przynajmniej przestrzegać tych przykazań, wejdź w ducha Ewangelii, a wtedy zobaczysz, co to znaczy zmartwychwstać tu i teraz. Bo jeżeli nasze zmartwychwstanie nie zacznie się tutaj, to pewnie też nie zacznie się po naszej śmierci.

Różaniec na dziś

 

Tajemnice Radosne

 

  • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  • Nawiedzenie świętej Elżbiety
  • Narodzenie Pana Jezusa
  • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
  • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

 

"Ci, którzy kochają różaniec, to są ci, co ratują świat"

Nekrologi

 

Świętą i zbawienną jest rzeczą modlić się za zmarłych ...

 

 

AKTUALNE NEKROLOGI

 


Panie, przyjmij łaskawie modlitę zanoszoną za dusze sług i służebnic Twoich. 

Adwent

PROGRAM REKOLEKCJI